header

Formiranje travnjaka
Travnjak je veoma važan elemenat svakog dvorišta i možemo ga formirati postavljanjem travnog busena (tepih trava) ili setvom.
Ako želite da veoma brzo dobijete lep travnjak, predlažemo izradu travnjaka od livadskog ili sejanog busena upotrebom tepih trave. Prednost ovako izrađenog travnjaka pored brzo postignutog vizuelnog efekta je to što se moze koristiti neposredno nakon formiranja. Za veće površine ekonomičnija je izrada travnjaka setvom za koju koristimo odgovarajće travne mešavine u zavisnosti od potreba (sunce, senka).
Preduslov za kvalitetan travnjak, bilo da se on izradjuje postavljanjem travnog busena (tepih trava) ili setvom predstavlja kvalitetna podloga. Sve pripremne radove (skidanje postojećeg humusa), nasipanje i planiranje humusa, takođe obavljamo u sklopu kompletne usluge.

home | sadnice | uredjenje | fontane | kontakt | reference
home | sadnice | uredjenje | fontane | kontakt
copyrighted by Rasadnik Jakovljevic, design by EMC
Priprema zemljišta
Na mestu gde planirate travnjak, brižljivo pripremite zemlju. Prekopajte zemlju radi pripreme podloge za seme. Izvršite valjanje a zatim površinski sloj lagano rastresite grabuljama, da bi se dobila stabilna i ravnomerno sabijena podloga. Proces pripreme terena završite dodavanjem đubriva

Kako vršiti setvu
Da bi se dobio dobar, odnosno željeni travnjak,savetuje se setva 3-4 kg semena na 100 m2. Unakrsnim načinom setve doprinosi se ravnomernom rasporedu semena po celoj setvenoj površini.

Prihrana travnjaka
Nekoliko dana pre setve, ili eventualno na sam dan setve dodajte đubrivo. Pored toga neophodna je prihrana travnjaka, prvi put rano u proleće, drugi put sredinom leta i jednom tokom jeseni. Đubriva kojima se prihranjuje u proleće i tokom leta bi trebalo da imaju veći sadržaj azota(preporuka kan ili an), da bi se pospešio rast i dobila divna boja trave. Đubriva kojima se vrši jesenja prihrana, bi trebalo da imaju manji sadržaj azota, a veći sadržaj kalijuma i fosfora, kako bi se obezbedio rast korenovog sistema, a na taj način se obezbeđuje otpornost na isušivanje i izmrzavanje, kao i otpornost na bolesti.
Košenje travnjaka
Prvo košenje travnjaka vrši se kada trava dostigne visinu 8cm. Košenje vršiti pažljivo uz postepeno spuštanje noževa, tako da visina pokošenog travnjaka bude 4-6 cm. Košenje se vrši redovno. U vreme poslednjih košenja visinu noževa treba postepeno podizati. Košenje travnjaka se obavlja kretanjem kosačice napred.Noz kosacice mora biti ostar.
Zalivanje
U sušnim periodima, tek zasejane, kao i postojeće travnjake treba zalivati. Pri svakom zalivanju, travnjak bi trebalo da je zaliven 30-40mm u dubinu. To obezbeđuje rast i razvoj korenovog sistemaTravnjak zalivati po potrebi u zavisnosti od vremena,u letnjim mesecima svako vece ili rano ujutru.

Kultiviranje (vertikuliranje)
Zbog svoje važnosti, mada ovaj posao zahteva prilično truda, jedna kultivacija godišnje, obično u proleće, je dovoljna.Za ovaj posao koriste se specijalne elastične baštenske grabulje ili masina koja se zove vertikulator I koja sluzi za provetravanje travnjaka.